Structura Filialei Constanța  este divizată în domenii specifice de activitate organizate în departamente, respectiv: Departamentul Comunicare, Departamentul Proiecte, Departamentul Resurse Umane și Departamentul Vânzări, activitățile juridice, financiare și administrative fiind gestionate de către Secretariatul Filialei.

 

Departamentul de Comunicare

Are ca obiectiv principal susținerea imaginii Filialei Constanța a Asociației Tineretul ONU din România prin emiterea de comunicate de presă, menținerea de relații cu presa, menținerea unei pagini de internet actualizate, precum și prin încheierea de parteneriate de promovare și orice alt fel de parteneriate cu ONG-uri, inclusiv cele de MUN-uri și încheierea de parteneriate cu trusturi media.

Totodată, acesta include și Direcție de Imagine, al cărei scop este de a promova imaginea Filialei Constanța a Asociației Tineretul ONU din România și de a structura identitatea vizuală a acesteia. Activitatea departamentului se desfășoară prin menținerea unei pagini de internet actualizate, administrarea rețelelor de socializare, crearea pacheteleor de imagine pentru asociație și pentru fiecare proiect în parte, acoperind în concret aria de branding a Asociației.

 

Departamentul de Proiecte

Departamentul Proiecte are ca obiective principale conceperea, elaborarea, implementarea și evaluarea proiectelor Filialei Constanța a Asociației Tineretul ONU din România, studierea și accesarea granturilor și desfășurarea activității de MUN în cadrul Asociației și în afara acesteia.

Activitatea departamentului este reprezentată de conceperea ideilor de proiecte și elaborarea și redactarea conceptelor de proiecte, elaborarea proiectelor de finanțare, implementarea proiectelor prin intermediul unor comisii de organizare conform ROF, evaluarea rapoartelor finale ale proiectelor și evaluarea satisfacției participanților la proiecte. De asemenea, departamentul se ocupă și de menținerea constantă a activității de Model United Nations în cadrul Filialei Constanța a Asociației Tineretul ONU din România și promovarea conceptului de Model United Nations în rândul tineretului român.

 

Departamentul de Resurse Umane

Departamentul Resurse Umane are ca obiectiv principal recrutarea, evaluarea, motivarea și formarea membrilor din Filiala Constanța.

Activitatea Departamentului Resurse Umane se desfășoară prin sesiuni de recrutare, activitate de motivare și formare a membrilor Filialei, menținerea evidenței continue a membrilor, dar și evaluarea periodică a acestora. Motivarea membrilor se realizează prin participarea la training-uri specifice dedicate dezvoltării lor personale şi profesionale, adaptate activității desfășurate de aceștia în cadrul departamentelor.

 

Departamentul de Vânzări

Departamentul de Marketing are ca obiectiv principal atragerea de fonduri (din finanțări private și publice) pentru implementarea proiectelor și pentru buna funcționare a Filialei.

Activitatea Departamentului Marketing se realizează prin strângerea de fonduri din sectorul privat și din sectorul public. Tot în cadrul departamentului este elaborată strategia anuală de strângere a fondurilor, strategiile de strângeri a fondurilor specifice proiecelor şi mapele de prezentare destinate potenţialilor sponsori; se realizează și actualizează permanent baza date a sponsorilor.

 

Secretariatul Filialei

Secretariatul Filialei este organul de administrare a Filialei Constanța a Asociației Tineretul ONU din România. Acesta coordonează și gestionează activitatea curentă a Asociației din punct de vedere financiar, juridic și administrativ.